faq2  hubungi2 maklumbalas2  peta2

Pengenalan E-Syariah

SEJARAH PENUBUHAN E-SYARIAH

  • Cadangan untuk mewujudkan Sistem Elektronik bagi pengurusan kes Mahkamah Syariah adalah berdasarkan kepada hasil keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 13 Oktober 1999
  • Tujuannya adalah bagi mewujudkan rangkaian Kerajaan Elektronik di JKSM dengan Mahkamah-mahkamah Syariah Negeri di seluruh Malaysia dan agensi/jabatan lain yang terlibat dengan operasi Mahkamah Syariah
  • Pelaksanaan projek E-Syariah telah mula dilaksanakan pada Mac 2002
  • Ia merupakan satu usaha penting Kerajaan Persekutuan untuk mempertingkatkan pengurusan dan pentadbiran Institusi Kehakiman Syariah di negeri-negeri seluruh Malaysia selaras dengan usaha Kerajaan Persekutuan mewujudkan pengurusan dan pentadbiran Kerajaan Elektronik (Electronic Government)

 

LATAR BELAKANG E-SYARIAH

  • Dilancarkan pada 7 Februari 2003 oleh YAB Perdana Menteri
  • Aplikasi Perdana Kerajaan Elektronik (eG-Flagship)
  • Sistem pengurusan kes bersepadu yang mengintegrasikan semua proses yang terlibat dalam pengendalian kes Mahkamah Syariah
  • Rangkaian elektronik yang menghubungkan Mahkamah-Mahkamah Syariah Negeri termasuk Mahkamah Syariah di setiap daerah dengan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)
  • Rangkaian bersama agensi-agensi yang berkaitan diwujudkan bagi tujuan penyelarasan dan perkongsian maklumat
  • Sebanyak 123 buah Mahkamah Syariah yang terletak di 102 lokasi di seluruh Malaysia dirangkaikan dengan sistem ini