faq2  hubungi2 maklumbalas2  peta2

Profil Jabatan

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang (JKSNPP) ditubuhkan berdasarkan seksyen 42(1), (2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang 1993. Penubuhannya mula berkuatkuasa pada 1 Jun 1994 mengikut Warta Kerajaan Negeri Pulau Pinang Jld. 40 Nombor 8 yang bertarikh 11 April 1996. Sejak ditubuhkan hingga 2 Januari 1997 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang ditadbir bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JAIPP).

Image

Mulai 1 Januari 1997 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang telah diasingkan daripada Pengurusan JAIPP dan mempunyai pentadbirannya sendiri, di mana Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang diketuai oleh Ketua Hakim Syarie Negeri Pulau Pinang. Perjawatan yang telah diluluskan oleh Perbendaharaan Malaysia untuk Jabatan ini pada mulanya ialah sebanyak 54 jawatan mengikut Waran Perjawatan Bilangan 68 Tahun 1996 yang berkuatkuasa mulai 2 Mei 1996. Kemudian ditambah lagi menjadikan jumlah terkini adalah sebanyak 88 jawatan mengikut Waran Perjawatan Bilangan  Tahun 2006.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang bertanggungjawab mengurus, mendengar dan memutus kes-kes disemua peringkat Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, di dalam pengurusan Mal, Jenayah dan Faraid.

Moto

"Syariah Asas Keadilan"

Visi

"Menjadi Institusi Kehakiman Syariah yang berwibawa"

Misi

Melaksanakan perbicaraan, pengurusan mahkamah dan perkhidmatan sokongan secara profesional, berkesan dan sistematik berasaskan undang-undang dan hukum syarak.

Objektif

 • Menyedia dan melaksanakan pengurusan dan pengadilan kes-kes syariah berdasarkan hukum syarak dan undang-undang secara adil, cekap dan berkesan.
 • Menyediakan pengurusan pentadbiran yang cekap dan berkualiti bagi memuaskan hati pelanggan.
 • Menyediakan latihan untuk mempertingkatkan kemahiran pegawai dan kakitangan.
 • Menyediakan kemudahan penggunaan Teknologi Komunikasi & Maklumat (ICT) dalam pentadbiran.
 • Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang terbaik dan mencukupi.

Fungsi

 • Menguruskan permohonan kes-kes syariah iaitu kes Mal, Jenayah dan Faraid.
 • Menguruskan perbicaraan kes-kes syariah iaitu kes Mal, Jenayah dan Faraid.
 • Menguruskan perintah-perintah mahkamah.
 • Menguruskan kes-kes rayuan syariah secara teratur dan berkesan.
 • Menguruskan permohonan pembahagian harta pusaka dan pengerluaran Sijil Faraid.
 • Menjalankan urusan pentadbiran am mahkamah termasuk perkhidmatan kakitangan.
 • Membangunkan sumber manusia yang terlatih dan mencukupi.
 • Membuat perancangan dan pelaksanaan terhadap pembangunan serta keperluan mahkamah.

Punca Kuasa

 • Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004
 • Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004
 • Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 1996
 • Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 2004
 • Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 2004
 • Enakmen Keterangan Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 2004
 • Kaedah-Kaedah Sulh (Negeri Pulau Pinang) 2006