faq2  hubungi2 maklumbalas2  peta2

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tahun 2024

 

Piagam Pelanggan

Pencapaian

Mahkamah Tinggi
Syariah Pulau Pinang

Mahkamah
Rendah
Syariah Seberang Perai Utara

Mahkamah
Rendah

Syariah Seberang Perai Selatan

Mahkamah
Rendah

Syariah Seberang Perai Tengah

Mahkamah
Rendah

Syariah Daerah Timur Laut

Mahkamah
Rendah

Syariah Daerah Barat Daya

Jumlah
Menepati
Standard

%


Jumlah Menepati
Standard

%

Jumlah Menepati
Standard

%

Jumlah Menepati
Standard

%

Jumlah Menepati
Standard

%

Jumlah Menepati
Standard

%

1.Menetapkan tarikh sebutan/bicara kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes.

204 100 125 100 100 100 55 100 67 100 98 100
2. Menyebut/membicarakan sesuatu kes Mal, Jenayah dan Faraid dalam masa 21 hari selepas didaftarkan. 56 100 44 100 56 100 75 100 121 100 115 100
3. Mengeluarkan Sijil Faraid dalam masa 5 hari selepas dibuat pembahagian hak waris. 78 100 55
100 58 100 68 100 43 100 22 100
4. Menyebut/membicarakan dalam setahun sekurang-kurangnya 90% daripada kes Mal, Jenayah dan Faraid yang telah didaftarkan. 45 100 55 100 52 100 48 100 88 100 65 100
5.Menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas setiap aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan itu diterima. 67 100 66 100 78 100 74 100 66 100 70 100
6. Mendengar rayuan kali pertama dalam masa 30 hari selepas rekod rayuan diterima daripada mahkamah yang keputusannya dirayu. 132 100 130 100 171 100 66 100 75 100 89 100

 

 

Piagam Pelanggan

Pencapaian

Mahkamah Tinggi
Syariah Pulau Pinang

Mahkamah
Rendah
Syariah Seberang Perai Utara

Mahkamah
Rendah

Syariah Seberang Perai Selatan

Mahkamah
Rendah

Syariah Seberang Perai Tengah

Mahkamah
Rendah

Syariah Daerah Timur Laut

Mahkamah
Rendah

Syariah Daerah Barat Daya

Jumlah
Menepati
Standard

%


Jumlah Menepati
Standard

%

Jumlah Menepati
Standard

%

Jumlah Menepati
Standard

%

Jumlah Menepati
Standard

%

Jumlah Menepati
Standard

%

1.Menetapkan tarikh sebutan/bicara kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes.

104 100 125 100 100 100 86 100 84 100 87 100
2. Menyebut/membicarakan sesuatu kes Mal, Jenayah dan Faraid dalam masa 21 hari selepas didaftarkan. 66 100 76 100 59 100 43 100 56 100 118 100
3. Mengeluarkan Sijil Faraid dalam masa 5 hari selepas dibuat pembahagian hak waris. 88 100 58
100 76 100 47 100 65 100 53 100
4. Menyebut/membicarakan dalam setahun sekurang-kurangnya 90% daripada kes Mal, Jenayah dan Faraid yang telah didaftarkan. 34 100 55 100 52 100 48 100 88 100 66 100
5.Menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas setiap aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan itu diterima. 67 100 78 100 72 100 66 100 81 100 68 100
6. Mendengar rayuan kali pertama dalam masa 30 hari selepas rekod rayuan diterima daripada mahkamah yang keputusannya dirayu. 100 100 TB - TB - TB - TB - TB -