faq2  hubungi2 maklumbalas2  peta2

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

  • Menetapkan tarikh sebutan/bicara kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes.
  • Menyebut/membicarakan sesuatu kes Mal, Jenayah dan Faraid dalam masa 21 hari selepas didaftarkan.
  • Mengeluarkan Sijil Faraid dalam masa 5 hari selepas dibuat pembahagian hak waris.
  • Menyebut/membicarakan dalam setahun sekurang-kurangnya 90% daripada kes Mal, Jenayah dan Faraid yang telah didaftarkan.
  • Menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas setiap aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan itu diterima.
  • Mendengar rayuan kali pertama dalam masa 30 hari selepas rekod rayuan diterima daripada mahkamah yang keputusannya dirayu.